A les talúries (A una hora intempestiva)

Temes associats al refrany: maneres de dir, temps