A les portes de (Quan falta poc perquè passi o es faci quelcom. A un pas, a la vora de, molt a prop; a les acaballes, molt malalt, molt malament, a punt de morir)

Temes associats al refrany: mort, maneres de dirTraducción al castellano (google): A las puertas de (Muy cerca)