A les deu al llit sigueu; si pot ser abans, millor fareu [El gitar-se prompte té les seves raons laborals (per a rendir en el treball), mèdiques (per a evitar malalties) i morals (per la reputació d'estar prompte a casa)]

Temes associats al refrany: salutTraducción al castellano (google): A las diez en la cama sea, si puede ser antes, mejor haréis [El acostarse pronto tiene sus razones laborales (para rendir en el trabajo), médicas (para evitar enfermedades) y morales (por la reputación de estar pronto a casa)]