A la Muralla de Mar, no hi va el ric a passejar (Va ser un reducte fortificat es va començar a enderrocar al 1881, per ampliar el Port de Barcelona i unir el barri de la Barceloneta)

Temes associats al refrany: mar, llocs