A l'instant [o a poc instant] (Al cap d'un temps brevíssim)

Temes associats al refrany: maneres de dir, tempsTraducción al castellano (google): Al instante [o poco instante] (Al cabo de un tiempo brevísimo)