A barca vella, veles noves (La vellea només es pot intentar dissimular decorant-la. A voltes es diu de qui és presumit)

Temes associats al refrany: mar, vell