Xiton i Callosa, que ve la rabosa! (Es diu per recomanar silenci)

Temes associats al refrany: maneres de dir, parlar