Xerrar més que una cotorra [o lloro, o més que un advocat, o més que el vi, o més que setze, o més que un sac de nous, o xerrar pels colzes o per les butxaques] (Xerrar molt, parlar amb massa insistència)

Temes associats al refrany: maneres de dir, animals, parlarTraducción al castellano (google): Charlar más que una cotorra [o loro, o más que un abogado, o más que el vino, o más que dieciséis, o más que un saco de nueces, o charlar por los codos o por los bolsillos] (Chat muy, hablar con demasiada insistencia)