Xafar els talons (Perseguir a poca distància)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Pisar los talones (Perseguir a poca distancia)