Voler tocar el cel amb la mà (Voler l'imposible. Demanar una cosa que no es pot donar)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma