Vis a vis (Manifestament l'un enfront de l'altre)

Temes associats al refrany: maneres de dir