Vindre [a algú] la botifarra a la boca (Ocórrer li una idea o dir una cosa quan ja n'és passada l'oportunitat)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Venir [a alguien] la butifarra en la boca (Ocurrieron le una idea o decir algo cuando ya es pasada la oportunidad)