Vindre de cara [alguna cosa] [a algú] (Tindre bona predisposició per a fer alguna)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Venir de cara [algo] [a alguien] (Tener buena predisposición para hacer alguna)