Vindre bé [alguna cosa] (Ser oportuna, convenient, ajustar-se a una mesura, a una forma determinada)

Temes associats al refrany: maneres de dir, beTraducción al castellano (google): Venir bien [algo] (Ser oportuna, conveniente, ajustarse a una medida, a una forma determinada)