Vindre [o tindre] a esment [alguna cosa] (Acudir al pensament)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Venir [o tener] a la cabeza [algo] (Acudir al pensamiento)