Vida de negres o de moros (Vida molt carregosa o desagradable)

Temes associats al refrany: maneres de dir