Veure's les orelles (Començar a sentir-se fort, fora de perill, etc., després d'una malaltia greu, d'una situació difícil, etc.

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Verse las orejas (Empezar a sentirse fuerte, salvo, etc., Después de una enfermedad grave, de una situación difícil, etc.