Vessar la sang fins a l'última gota (Sacrificar-se, per un ideal, fins a morir)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Derramar la sangre hasta la última gota (Sacrificar, por un ideal, hasta morir)