Vés i fila (Expressió utilitzada per a despatxar algú de males maneres)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ve y fila (Expresión utilizada para despachar alguien de malas maneras)