Ves (Mira, procura. També pot indicar una exclamació d'atenció o d'estranyesa)

Temes associats al refrany: maneres de dir