Venir d'un pic (Venir de poc, de poca cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Venir de un pico (Venir de poco, de poco)