Vatua l'olla! (Exclamació que denota sorpresa, indignació, enuig, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Vatua la olla! (Exclamación que denota sorpresa, indignación, enojo, etc.)