Vatua déna (Exclamació que denota sorpresa, indignació, enuig, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dir