Valer sa barba d'un soldat (Valer molt, esser molt bo)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dir