Valer [o pujar]més la salsa que els caragols [o el peix] (Ésser més bona la part accidental que la principal d'una cosa)

Temes associats al refrany: menjar, maneres de dir, animals