Val més tindre que desitjar [o penedir] (Indica que és preferible acceptar allò de què es pot disposar actualment que deixar-ho per esperar coses més valuoses però no tan segures)

Temes associats al refrany: consells