Val més el farciment que l'indiot. (Donar més importància a la circumstància que a la substància)

Temes associats al refrany: maneres de dir, menjarTraducción al castellano (google): Vale más el relleno que el pavo. (Dar más importancia a la circunstancia de que a la sustancia)