Val a dir (Expressió amb la qual s'introduïx una observació al que acaba de ser dit)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Cabe decir (Expresión con la que se introduce una observación al que acaba de ser dicho)