Va! (Es diu per a encoratjar incitant a fer alguna cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Va! (Se dice para alentar incitando a hacer algo)