Vés al cony de ta mare!. (Expressió vulgar per a desentendre's d'algú que molesta)

Temes associats al refrany: maneres de dir, persones