Vés al botavant! (Ho diuen per engegar algú que molesta)

Temes associats al refrany: mar, maneres de dir