Unflar els morros [a algú] (Pegar-li en la cara)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Hinchar los morros [a alguien] (Pegar darle en la cara)