Una cosa és dir i l'altra és fer (Expressions emprades per a ponderar la dificultat de fer una cosa davant la facilitat d'enunciar-la)

Temes associats al refrany: maneres de dir