Un si és no és (Expresió per reafirmar una negació)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Un si es no es (Expresión para reafirmar una negación)