Un poc (Una petita quantitat)

Temes associats al refrany: maneres de dir