Un fart de juli (Una pallissa)

Temes associats al refrany: maneres de dir