Un diable sembla a un altre (Vol dir que cada home mostra la mateixa manera d'esser i els mateixos costums dels homes de la seva mena, posició, categoria, professió, etc)

Temes associats al refrany: diableTraducción al castellano (google): Un diablo parece a otro (Quiere decir que cada hombre muestra la misma manera de ser y las mismas costumbres de los hombres de su tipo, posición, categoría, profesión, etc)