Un dia, en galera es passa (Vol dir que un dia es passa fàcilment)

Temes associats al refrany: oratgeTraducción al castellano (google): Un día, en galera se pasa (Quiere decir que un día se pasa fácilmente)