Un dia d'aquests (Un dia futur indeterminat)

Temes associats al refrany: maneres de dir