Ull de l'amo (La vigilància que solament l'amo posa en els seus afers)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma