Treure's les mosques del nas (Saber contestar als atacs, a les insídies, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma, animals