Treure's el pa de la boca (per algú) (Privar-se de les coses necessàries per a donar-li de què viure)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Quitarse el pan de la boca (por alguien) (Privarse de las cosas necesarias para darle de qué vivir)