Treure’n l’entrellat (Entendre el motiu, el perquè o la natura íntima d’un afer)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Treure'nl'entrellat (Entender el motivo, el porqué o la naturaleza íntima de un asunto)