Treure més al sol que no hi ha l'ombra (Tenir possibilitat o capacitat per a fer més d'allò que es veú o que s'ha fet)

Temes associats al refrany: maneres de dir