Treure els budells per la boca (Vomitar pel mareig el qui va embarcat)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dir, mar