Treure el fred de les relles (Fer creure)

Temes associats al refrany: oratge, maneres de dirTraducción al castellano (google): Quitar el frío de las rejas (Hacer creer)