Treure el carro (Vèncer grans dificultats, arribar a sortir d'una situació difícil)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Sacar el carro (Vencer grandes dificultades, llegar a salir de una situación difícil)