Treure el cap de l'aigua (Superar les dificultats)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dir, aiguaTraducción al castellano (google): Asomarse del agua (Superar las dificultades)