Trepitjar-li l'ull de poll [a algú] (Molestar algú referint-li allò que l'enutja)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma