Trencar-se la mà [a alguna cosa] (Fer-la-hi destra a força d'exercitar-la-hi)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Romper la mano [a algo] (Hacerla en ella diestra a base de ejercitarla en ella)